GOFAL ARBENIGOL

Caring for a loved one who has specialist needs can be overwhelming but Right at Home can provide respite, regular visits or full-time care from a consistent, well-trained team.

Gofal arbenigol gartref

  • Gwasanaethau gofal yn y cartref
  • Darperir ystod o wasanaethau gofal cartref arbenigol
  • Gofal â grâdd uchel

Mae gofal arbenigol yn darparu gofal i’r rheini â chyflyrau arbenigol sydd angen arbenigedd ychwanegol neu offer arbenigol. Mae gofal arbenigol yn cynnwys anhwylderau niwrogyhyrol, anafiadau i’r asgwrn cefn, gofal canser a mwy.

Credwn fod treulio amser gydag anwyliaid yn bwysig, a dyna pam rydym yn darparu gofal arbenigol o seibiannau neu ymweliadau rheolaidd, hyd at ofal cartref amser llawn

 

My family and I were incredibly impressed by the care given by Right at Home. The team were extremely caring and tailored a care plan which was very specific to my Grandfather’s needs. The team were a pleasure to have around and I wouldn’t hesitate to recommend them to anyone who needed them.
Lucy B (Granddaughter of Client)

Sut allwn ni helpu?

Yn Right at Home, rydym yn gweithio’n rheolaidd gyda phobl sy’n byw gyda salwch neu anabledd tymor hir cyfyngol, sy’n dymuno byw bywyd annibynnol a boddhaus gyda chymorth cefnogaeth briodol.

Mae gennym RhoddwyrGofal sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig a fydd yn canolbwyntio ar eich nodau a’ch dyheadau, yn defnyddio’r technegau mwyaf diogel i roi cymorth corfforol ac yn hyderus yn gweithio gydag ystod eang o offer.

Mae ein RhoddwyrGofal yn darparu cefnogaeth emosiynol yn ogystal ag ymarferol. Efallai mai dim ond help llaw ydyw, neu weithio gyda chymhorthion symudedd amrywiol trwy gydol y dydd.

Isod mae enghreifftiau o rai o’r cyflyrau meddygol y gallwn ddarparu gwasanaethau gofal cartref arbenigol ar eu cyfer.

Find Your Local Office

Enter your postcode below to find your nearest Right at Home office

Specialist Care Services

FAQs about our specialist care services

How can I fund specialist care?
There are a number of options that may be available to fund specialist care. You can find more information on our funding and planning page about allowances, savings and funding for yourself or a family member.
What specialist homecare services are available?
We can provide care for specialist conditions that require additional expertise or specialist equipment including long term illness or disability. For more information about the specialist care services we provide, contact our friendly team today.

Relevant Articles

Speak to your local office

National Office

Right at Home® UK

4B Burlington House,

Crosby Road North,

Waterloo, Liverpool,

L22 0PJ

Registered Number:

07064895

Phone

Office: 0151 305 0770