GOFAL YR HENOED

Mae ein gwasanaethau gofal o ansawdd wedi’u seilio ar eich anghenion a’ch dewisiadau penodol.

Gwasanaethau gofal henoed o safon gan Right at Home

  • Gwasanaethau gofal cartref i’r henoed
  • Mae amrywiaeth o wasanaethau gofal cartref a ddarperir
  • Gofal uchel ei pharch

Os oes angen ychydig o help ychwanegol arnoch chi neu aelod o’r teulu o amgylch y tŷ, cymorth ar naill ben y dydd, neu gefnogaeth 24 awr i fyw gartref, gall Right at Home helpu. Gellir darparu gofal i chi’ch hun neu berthynas oedrannus yng nghysur eich cartref eich hun. Gall ein gwasanaethau gofal cartref gefnogi pobl hŷn gyda’r tasgau bob dydd hynny a allai fod wedi dod yn anodd eu rheoli. Efallai na fydd gweithgareddau beunyddiol fel gwisgo, ymolchi a choginio mor hawdd i’w cwblhau ag yr oeddent ar un adeg ond gall ein tîm cyfeillgar o RhoddwyrGofal helpu.

“Very happy with the care received for my elderly parents, both of whom have dementia along with various other health needs. Everything taken care of from providing company, cooking, cleaning, help with washing, laundry, preparing meals, monitoring needs, management, and communication of any issues/developments.”
Dominic L (Son of Client)

Gofal yr henoed yng nghysur eich cartref eich hun

Mae ein tîm cyfeillgar o RhoddwyrGofal sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yn darparu cefnogaeth gydag ystod eang o dasgau, gan gynnwys:
  • Gwaith tŷ
  • Siopa
  • Coginio prydau bwyd
  • Golchi a chymorth corfforol
  • Gofal personol ac ymataliaeth

Mae ein gwasanaethau yn ddibynadwy, yn hyblyg ac yn hynod bersonol, gan flaenoriaethu diddordebau ein Cleientiaid yn anad dim arall. Mae pob un o’n CareGivers yn cael eu dewis yn ofalus i gyd-fynd â diddordebau personol ein Cleientiaid, sy’n caniatáu ar gyfer gwir gyfeillgarwch i ffugio rhwng Cleient a RhoddwrGofal..

Rydym yn trin ein Cleientiaid fel rhan o’n teulu estynedig ac yn anelu at ddod yn rhan anhepgor o’u rhwydwaith cymorth.

Cwestiynau Cyffredin am ein gwasanaethau gofal yr henoed 

Faint mae gofal cartref oedrannus yn ei gostio?

Bydd cost ein gofal cartref yn dibynnu ar anghenion unigol y Cleient a nifer yr oriau gofal a ddarperir. Ein hymweliad gofal lleiaf dewisol yw un awr, mae hyn yn caniatáu amser inni wrando ar ein Cleientiaid a dod i’w hadnabod yn dda, cwblhau tasgau yn iawn ac arsylwi unrhyw newidiadau yn eu hiechyd neu eu lles ac ymateb yn unol â hynny. Cysylltwch â ni fel y gallwn ddarparu amcangyfrif o gost gofal i chi.

Pa gymorth gofal oedrannus ydych chi'n ei gynnig?

Gall ein CareGivers hyfforddedig iawn eich helpu chi i gwblhau tasgau bob dydd a allai fod wedi dod yn anodd eu rheoli fel ymolchi, gwisgo a choginio. Mae ein gofal yn canolbwyntio ar ganlyniadau sy’n eich galluogi i osod eich nodau eich hun a’u cyflawni.

Relevant Articles

Dewch o Hyd i’ch Swyddfa Leol

Rhowch eich cod post isod i ddod o hyd i’ch swyddfa Right at Home agosaf

Speak to your local office

National Office

Right at Home® UK

4B Burlington House,

Crosby Road North,

Waterloo, Liverpool,

L22 0PJ

Registered No: 07064895

Phone

Office: 0151 305 0770